Nyelvtani fogalomkörök:  Egyenes/fordított szórend, a határozatlan névelő tárgyesete

a felszólító mód egyes szám 2. sz. alakja, igeragozás többes számban,

Beszédszándékok: Visszakérdezés, udvarias kérés és felszólítás, német magántanár ferencváros tiltakozás. Készségfejlesztés: Hallásértés: szelektív értés ("Der kaputte Roboter") Olvasás: rövid monologikus szöveg (Onkel Alfreds Roboter) írás: levélírás betű-, szókiegészítéssel, láblázat kitöltése Kiegészítő anyag: Vers: (Michael und Spartacus )

6. TÉMAKÖR: Tágabb környezetünk: állatok (6. Lektion)

Szókincs: állatkerti állatok, pénzek, tőszámnevek, magyar anyanyelv oktatás kispest bevásárlás (Giraffe, Zebra, Geld) Nyelvtani fogalomkörök: A főnevek többes száma, szótári alakja, a többes szám 3. sz. személyes névmás, "schlafen", "geben" ragozása: magázó felszólítás.

Beszédszándékok: Életkor kifejezése, időpont megbeszélése, cserebere. Készségfejlesztés: Hallásértés: szelektív értés: ("Ein Interview im Tiergarten")

1. TÉMAKÖR: Öltözködés: ruhadarabok télen és ungarisch lehrer 10. bezirk nyáron (7. Lektion)

Szókincs: Öltözék leírása. Ruhadarabok megnevezése. (Rock, Jeans, tragen, wandern)

Nyelvtani fogalomkörök: A felszólító mód: "hole", "gib"! alakja. A főnevek alany- és tárgyesete. A személyes névmások alany- és tárgyesete. A létige és a "wollen" jelen idejű alakjai, "mich / mir", szem. névmás tárgy- és részesesete: "dich/dir",

Beszédszándékok: Bocsánatkérés, felszólítás, kérés, beleegyezés,

Készségfejlesztés: Hallásértés: kérés megértése ("Robby holt den Flaschcnöffner", "Räuber in der Wohnung")

Olvasás: Egyszerű szövegben ungarischkurse 10. bezirk fontos információ megtalálása ("Wer liebt wen?")

2. TÉMAKÖR: Foglalkozások (8. Lektion)

Szókincs: Foglalkozásnevek, színek (Backer, rosa, grün, Lieblingsfarbe) Nyelvtani fogalomkörök: A létige használata névszói állítmányok mellett. Beszédszándékok: Érdeklődés, információkérés, válaszadás. Készségfejlesztés: Hallásértés: Kérdésekre kell válaszolni ("Wer ist was?") Olvasás, Rövid monologikus szöveg ("Kochlöffel und Hexenbesen") Kiegészítő anyag: orosz magántanár pesterzsébet Vers: (Kinderlied, Kiszámoló)

pic

3. TÉMAKÖR: Szabad idő, barkácsolás (9. Lektion)

Szókincs: Környezetünk tárgyai, barkácseszközök (Kochlöffel, Korken, Malfarbe) Nyelvtani fogalomkörök: A kiegészítendő kérdés ("wer, wen, was, wo, woher, wie viel?"). Tagadás kein-nél alany- és tárgyeseiben. Beszédszándékok: Visszakérdezés, egyetértés, egyet nem értés Készségfejlesztés: Hallásértés, szöveg alapján kitalálni üzleti orosz tanfolyam 19. ker a történet elejét, a képen felismerni a szereplőt ("Der unerwartete Besuch")

Olvasás: Rövid  szöveg olvasása ("Nanu, Roberta!") alapján német tájnyelvek szövegértési feladat végzése.

4. TÉMAKÖR: Étkezés: kedvenc ételek, ételreceptek (10. Lektion) Szókincs: Ételek, italok, receptek. Bevásárlás (Butter, Jogurt, Kaffee, trinken) Nyelvtani fogalomkörök: Az igeragozás összefoglalása anyagnevekkel.

Beszédszándékok: Kínálás és arra reagálás.

Készségfejlesztés: Hallásértés, intenzív értés: A hallott szöveg összehasonlítása az írott állításokkal ("Der Obstsalal").

Olvasás: Rövid, egyszerű szöveg globális értése, majd specifikus információk kikeresése.

5. TÉMAKÖR: Szabad idő és szórakozás (2) (11. Lektion)

Szókincs: Barátkozás, hobbik, sportolás, gyűjtés (Brieffreund, allein, Geschwister)

Nyelvtani fogalomkörök: online német tanulás A birtokos névmások 1. és 2. személyben, "haben"

Beszédszándékok: Javaslat és arra reagálás

Készségfejlesztés: Hallásértés: a hallott adatok rögzítése írásban ("Im Park")

Olvasás: Rövid, egyszerű szöveg globális, majd szelektív olvasása

6. TÉMAKÖR: Tágabb környezetünk: a lakóhely bemutatása. Vásárlás (12. Lektion) Szókincs: Lakóhelyünk: a város leírása (Stadion, Schwimmhalle, Sparkasse, Eisdiele). Nyelvtani fogalomkörök: Kérdés- és válaszfajták. Rendhagyó többes számok. Beszédszándékok: Információkérés, információadás (Was ist das Ham hier? Das ist die Jellinekstrafie) Tetszés-nem tetszés kifejezése ("Wie findest du den? - Toll!'') Készségfejlesztés,  Hallásértés:   Egyszerű online ungarisch privatlehrer   szövegből   fontos információ kiszűrése

Olvasás: Egyszerű szöveg olvasása, majd a szövegértés ellenőrzése

Eine Schulart, die an die Klasse 4 bzw. 6 der Grundschule anschließt. Die reguläre Dauer der Ausbildung an einem Gymnasium bis zum Abitur betrug bisher in der Regei neun Schuljahre (Abschluss 13. Jahrgangsstufe - in einigen östlichen Bundesländern acht Schuljahre, Abschluss Klasse 12). Seit dem Schuljahr 2004/2005 besteht in fast allen Bundesländern die Möglichkeit, das Abitur auch nach der 12. Klasse zu erwerben. Das Gymnasium schließt mit dem Abitur ab, das notwendig ist um an einer wissenschaftlichen Hochschule zu studieren.

Hauptschule, die

Eine Schule, die an die Grundschule anschließt und bis zur 9. oder in manchen Bundesländern bis zur 10. Klasse führt. Nach dem Abschluss können die Schüler eine Berufsausbildung beginnen.

Heimat- und Sachunterricht, der

siehe Sachunterricht

IGLU

Mit IGLU (Internationale Grundschulleseuntersuchung) wird International vergleichend das Leseverständnis von Schülerinnen und Schülern der vierten Jahrgangsstufe getestet. In online német tanulás Deutschland nehmen alle Länder an dieser Studie teil. IGLU/E ist eine nationale Erweiterung von IGLU. Mit IGLU/E werden in Deutschland in zwölf Ländern die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich erfasst.

IGS (Integrierte Gesamtschule), die

siehe Gesamtschule

internationales Montessori-Diplom, das

siehe Montessori-Pädagogik

Kindergarten, der

Institution, die drei- bis sechsjährige Kinder freiwillig besuchen können. In Anlehnung an Friedrich Wilhelm August Fröbel, dem Gründer des ersten deutschen Kindergartens, wird die Bezeichnung als Sammelbegriff für alle Einrichtungen der Kindertagesbetreuung verwendet. Der Kindergarten hat einen Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag und gilt als Elementarbereich des Bildungswesens (s. auch Vorschule). Unter der Leitung von Erziehern lernen die Kinder mit anderen Kindern zusammen zu spieien, zu basteln, zu singen usw.

Klassenlehrer, der

Jede Schulklasse hat einen Lehrer, der nicht nur unterrichtet, sondern auch organisatorische Aufgaben für diese Klasse wahrnehmen muss. Dazu gehören u. a. das Schreiben der Zeugnisse und die Leitung des Elternabends. Er vertritt die Klasse in der Schule und den Eltem gegenüber. angol fordító

BACK