Hatósági tolmácsolás

A megnövekedett migráció és az EU-ban érvényes munkavállalói szabadság következtében mind gyakrabban igényelnek a hatóságok is tolmácsot. Ezek a kommunikációs helyzetek szintén speciálisak, hiszen általában a magánember áll szemben a hatósággal, a hivatalos szervvel. Hatósági tolmácsolásra lehet szükség állampolgársági ügyek, tartózkodási engedély, lakhatási vagy munka­vállalási engedély intézésekor, ingatlanvásárláskor, gépkocsi-kárrendezésnél és számos egyéb esetben, nem ritkán esküvőkön is. A hatósági tolmácsnak komoly jogi ismeretekkel kell rendelkeznie, ismernie kell az adott ország intézményrendszerét, ügyintézését, tisztában kell lennie ahatósági nyelvvel, nyelvileg ugyanúgy képesnek kell lennie a hatóság képviselőjének szerepét eljátszani, mint a kérelmező ügyfélét. Mind a hatósági, mind a bírósági tolmácsolás esetén a kommunikációs partnerek között nagyon nagy az információbeli különbség, a két partner szociális státusza rendkívül különböző, és a tolmács mindig egyedül dolgozik, soha nem egy tolmácsteam tagjaként.

tolmácsiroda xix. ker

Egészségügyi tolmácsolás

Az egészségügyi tolmácsolás iránti igény növekedése szintén a külföldi munkavállalás és a bevándorlás, a migráció felgyorsulásának eredménye. A tolmács az orvos és a beteg között közvetít, feladatát nagy felelősséggel kell végeznie, és ismernie kell a beteg kultúrájában jellemző "fájdalomkultúrát" is. Németországi orvosok pl. gyakran panaszkodnak, hogy a továbbra is elszigetelten, a török szokásoknak megfelelően élő török nőknél sokkal nehezebben tudják felállítani a diagnózist, ugyanis ezek az asszonyok általában nem tudják leírni fájdalmukat, még a fájdalom helyét sem adják meg pontosan, hiszen más a "fájdalomkultúrájuk". Sokszor fogfájás esetén is csak annyit mondanak, hogy meg fognak halni, vagy bármilyen fájdalom esetén hasfájásra panaszkodnak, ahogyan azt sokszor a gyermekek teszik. Az egészségügyi tolmácsoláshoz a tolmácsnak nemcsak jó nyelvtudásra és egészségügyi ismeretekre van szüksége, sokszor a pszichológiai ismereteket sem nélkülözheti.

tolmács német magyar kispest

A konferenciatolmácsolás

A tolmácsolás e fajtájának megértéséhez fontos előre meghatározni, mit is értünk a szóössze­tételben szereplő konferencián. Az Idegen Szavak Szótárában a következő meghatározást találjuk a konferencia címszó alatt: "tanácskozás, értekezlet, vitaülés, tanári testület értekezlete", az értelmező szótár a következő körülírással szolgál: "tudományos, politikai stb. tanácskozás, értekezlet, továbbképző tanfolyam keretében tartott összejövetel, megbeszélés". A szó a latin confere igéből származik, melynek eredeti jelentése "összehordani" (véleményt, információt is). Esetünkben a konferencia szót a lehető legtágabb értelemben kell érteni, idesorolunk minden előre megtervezett, legalább két nyelven folyó nemzetközi összejövetelt. tolmács német kispestA konferenciatolmács nemcsak a tolmácsolás technikáját tekintve különbözik a kísérő tolmácstól, hanem a munkavégzés kereteit illetően is, ugyanis mindig közszereplők között közvetít. Közszereplőnek nevezünk minden olyan kommunikációs partnert, aki nemcsak saját nevében, hanem egy intézmény, eszme, tudomány, vallás stb. képviseletében nyilatkozik meg. Ugyanúgy konferenciatolmácsnak tekintjük a két államfő között közvetítő tolmácsot, mint a több ezer résztvevőt számláló nemzetközi kongresszuson a fülkében ülő tolmácsot. A konferenciatolmácsok nemzetközi szervezete az AIIC (Association Internationale des Interprétes de Conférence), melynek központja a svájci Genfben található. Az AIIC a konferenciatolmácsolást a következőképpen határozza meg: "Konferencia­tolmács az a személy, aki (egyedül vagy többnyire egycsapat tagjaként) a résztvevők tetszőlegesen hosszú és komplex beszédeinek szimultán vagy konszekutív tolmácsolásával hivatásos nyelvi közvetítőként dolgozik valamilyen formális vagy informális konferencián vagy konferenciához hasonló helyzetben."

xix. ker tolmács német

A konszekutív tolmácsolás

A konszekutív, magyarul követő tolmácsolás kifejezést szintén használhatjuk tágabb és szűkebb értelemben egyaránt. Tág értelemben konszekutív minden olyan tolmácsolás, amikor a tolmács az adó bizonyos szövegrészének elhangzása után kezdi meg a célnyelvi szöveg megalkotását. Ez a szövegrész lehet egészen rövid, akár félmondatnyi is, de természetesen egész gondolatmenetet is átfoghat, amelynek hossza elérheti a 8-10 percet. Amennyiben az adó és a vevő nagyon gyorsan váltogatja egymás szerepét, tehát gyors váltású párbeszédről van szó, inkább az összekötő vagy liaison tolmácsolás megnevezést használjuk. Erre a már említett bírósági, hatósági és egészségügyi tolmácsolás során kerül gyakran sor. A hivatalos gazdasági vagy politikai találkozókon, sajtó­találkozókon, protokolláris események alkalmával már általában hosszabb ideig tartják maguknál a beszélők a szót, sokszor nem is párbeszédről van szó, hanem egymás után elhangzó beszédekről. Ilyenkor beszélünk szűkebb értelemben vett konszekutív tolmácsolásról. ungarisch dolmetscher 19. bezirkA tolmács a hosszabb szövegszakaszokat jegyzetei alapján adja vissza a célnyelven. A jó jegyzeteléstechnika alapvető fontosságú a tolmácsolás sikere számára. A tolmács jegyzete azonban nem gyorsírás, nem hosszabb időre (pl. vizsgafelkészülésre) szóló jegyzet, csupán külső memória, ahova az kerül, aminek már az eredeti memóriában nem jutott hely. A jegyzet mennyisége ezért nagyban függ a tolmács pillanatnyi felkészültségétől, szellemi frissességétől, kipihentségétől stb.